הסכמים וחומר פיננסי נדרש


מסמכים נדרשים וחומרים פיננסיים:

  •         3 חודש תדפיסי בנק של הלווה
  •         3 חודש תדפיסי בנק של האישה
  •         ריכוז יתרות של שניהם (מרכז את ההלוואה מול הפיקדונות)
  •         3 תלושי משכורת של הלווה
  •         (אם הוא עצמאי יש לשלוח צילום של תעודת עוסק ו 3דוח מע"מ אחרונים משולמים) ודוח שומה 2016
  •         3 תלושי משכורת של בן/בת הזוג
  •         צילום תעודת זהות עם ספח פתוח וקריא
את המסמכים יש לשלוח דרך הטופס:

מצאת במאמר זה שימוש?